PHAN CHAU TRINH UNIVERSITY
  Quên mật khẩu Hỏi đáp
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CBGV Truy cập bằng họ và tên hoặc email của mình. Sau lần truy cập đầu tiên, CBGV phải thay mật khẩu để đảm bảo an toàn.
Hàng ngày, CBGV phải truy cập để giải quyết công việc.
Vì lý do an toàn, bảo mật thông tin, CBGV không cho người khác mượn tài khoản để truy cập.
Nếu cần sự trợ giúp, vui lòng liên hệ với trung tâm ICT của Đại học Phan Châu Trinh.
Đăng nhập hệ thống
Người sử dụng:
Mật khẩu:
Thiết kế và lập trình bởi Đại học Phan Châu Trinh